Välkommen till Fila Webmedia

 

Ett företag specialiserat på att just nå ut. Detta gör vi på ett flertal olika fronter. Vi jobbar med webdesign och internetmarknadsföring, med idé och produktutveckling, med utbildning och föreläsningar. Det räcker inte bara med att finnas till. Du måste synas, märkas och höras i en konkurrensutsatt verklighet. Detta gäller på Internet såväl som inom affärsvärlden. En produkt säljer inte bara för att den finns. Du måste jobba med den och se till så att den märks. Vi jobbar både på uppdrag och genom att själva sprida vårt kunnande och våra erfarenheter.

people