Webdesign & Marknadsföring

Fler och fler företag väljer idag att finnas på Internet med en egen hemsida. En hemsida kan ge information, skapa kunder, inge förtroende och stärka ditt varumärke. Hemsidans design, funktionalitet och budskap är därför lika viktiga ingredienser i en bra hemsida. Att ha en hemsida innebär inte per automatik att människor hittar dit. I en konkurrensutsatt marknad blir sökmotoroptimering - SEO och marknadsföring av din hemsida minst lika viktigt beroende på bransch och konkurrens. Vi hjäpler er gärna med detta.läs mer

Idé & Produktutveckling

De flesta människor bär på bra idéer. Med en tydlig tanke på målgrupper, trender, material och resurs-förbrukning mm kan en bra idé bli mycket bättre. De flesta produkter har ungefär samma livscykel med en uppgång och en nedgång, även om detta går olika snabbt. Även den bästa idén har en nedgång att se fram emot i takt med att marknaden och samhället förändras. Därför är det dags redan i framgången att titta på hur idén eller produkten kan utvecklas för framtiden. Vi hjälper er gärna med detta.läs mer

Utbilning & Föreläsningar

"Ingen blir hjälte i sin egen stad". Det är en verklighet för många pedagoger, chefer och mellanchefer runt om i landet. Kommer det däremot in någon utomstående och föreläser blir det genast intressantare och viktigare. Inom skolan kallas detta pedagogiska grepp för storytelling. Våra föreläsningar riktar sig främst till skolor, men även till företag. Den huvudsakliga inriktningen på föreläsningarna handlar om IT, Hälsa och Entreprenörskap. Behöver ni inspiration och kunnande. Vi hjälper er gärna med detta.läs mer